تورهای سلام پرواز(Dubai)

عنوان تور
مدت اقامت
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین
آژانس مجری
قیمت و مجری
تور دبی 28 بهمن، 1401
  • BB
  • 3شب
1401/11/28,جمعه
10:00
1401/12/01,دوشنبه
15:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
11,100,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 28 بهمن، 1401
1401/11/28,جمعه
10:00
1401/12/01,دوشنبه
15:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
13,600,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 28 بهمن، 1401
  • BB
  • 3شب
1401/11/28,جمعه
10:00
1401/12/01,دوشنبه
15:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
15,300,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 26 بهمن، 1401
  • BB
  • 5شب
1401/11/26,چهارشنبه
09:00
1401/12/01,دوشنبه
14:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
16,200,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 26 بهمن، 1401
1401/11/26,چهارشنبه
09:00
1401/12/01,دوشنبه
14:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
25,000,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 26 بهمن، 1401
1401/11/26,چهارشنبه
09:00
1401/12/01,دوشنبه
14:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
28,000,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 01 اسفند، 1401
1401/12/01,دوشنبه
08:00
1401/12/05,جمعه
14:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
28,950,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 08 اسفند، 1401
1401/12/08,دوشنبه
08:00
1401/12/12,جمعه
14:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
31,900,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 01 اسفند، 1401
1401/12/01,دوشنبه
08:00
1401/12/05,جمعه
14:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
45,000,000 تومان  
( موجودی 9 تا )