تورهای مانیا پرواز رویایی (Dubai)

عنوان تور
مدت اقامت
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین
آژانس مجری
قیمت و مجری
تور دبی 08 اسفند، 1401
1401/12/08,دوشنبه
10:30
1401/12/11,پنجشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
13,810,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 12 فروردین، 1402
1402/01/12,شنبه
17:00
1402/01/16,چهارشنبه
11:30
اتاق دو تخته (هر نفر):
17,250,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 05 اسفند، 1401
1401/12/05,جمعه
10:30
1401/12/08,دوشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
17,460,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 05 اسفند، 1401
1401/12/05,جمعه
10:30
1401/12/08,دوشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
19,700,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 10 فروردین، 1402
1402/01/10,پنجشنبه
17:00
1402/01/14,دوشنبه
11:30
اتاق دو تخته (هر نفر):
26,140,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور دبی 08 فروردین، 1402
1402/01/08,سه شنبه
17:00
1402/01/12,شنبه
11:30
اتاق دو تخته (هر نفر):
31,640,000 تومان  
( موجودی 9 تا )