عنوان تور
مدت اقامت
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین
آژانس مجری
قیمت و مجری
تور سنت پترز بورگ-مسکو 18 بهمن، 1401
1401/11/18,سه شنبه
05:30
1401/11/24,دوشنبه
23:35
28,990,000 تومان   + 115 دلار
( موجودی 11 تا )
تور سنت پترز بورگ-مسکو 20 بهمن، 1401
1401/11/20,پنجشنبه
05:30
1401/11/26,چهارشنبه
23:35
29,490,000 تومان   + 115 دلار
( موجودی 11 تا )
تور سنت پترز بورگ-مسکو 25 بهمن، 1401
1401/11/25,سه شنبه
05:30
1401/12/01,دوشنبه
23:35
28,990,000 تومان   + 115 دلار
( موجودی 11 تا )
تور سنت پترز بورگ-مسکو 27 بهمن، 1401
1401/11/27,پنجشنبه
05:30
1401/12/03,چهارشنبه
23:35
29,490,000 تومان   + 115 دلار
( موجودی 11 تا )
تور مورمانسک-مسکو 20 بهمن، 1401
1401/11/20,پنجشنبه
04:15
1401/11/26,چهارشنبه
22:30
46,990,000 تومان   + 115 دلار
( موجودی 12 تا )