قوانين و شرايط عمومي:

قوانین و مقررات سازمان گردشگری برای تور های داخلی

۱-گردشگر و مجري تور خود را موظف به رعايت قوانين استاندارد گردشگري مي دانند و لو اينكه در بخش قانون ها جايي درج نشده باشد. وعلاوه بر اين موضوع قوانين درج شده بايستي رعايت گردد. .

2- مسافرين محترم يك ساعت قبل از حركت در محل تعريف شده در قسمت توضيحات تيكت بايد حاضر باشند

3-مسافرين محترم مستحضر باشند هر گونه ابهام  احتمالي خود را بايد  با شركت - پشتيبان 24 ساعته و همچنين كارشناسان مستقر در دفتر در ساعات اداري رفع نمايند

4- اين شركت در قبول و يا رد درخواست تغييرات نام و ديگر مشخصه هاي خدمت فروخته شده مختار است و مشتري محترم با اگاهي از اين

موضوع اقدام به خريد خدمات مي نمايد

5- عليرغم قابل اجرا بودن بند 5 اين شركت تلاش خواهد كرد كه خاطره اي بد براي گردشگر ايجاد نگردد لذا امكان مساعدت وجود دارد.

6-  در صورتي كه شركت امكان حل مشكلات  گردشگر مبني بر اشتباه بودن نام و مشخصه ثبت نامي نداشته باشد عواقب درج اشتباه  نام و كد ملي و غيره به هنگام خريد به عهده گردشگر و مسافر است .

7- دير رسيدن مسافر به فرودگاه ، ترمينال  و يا ايستگاه راه آهن  به عهده خود گردشگر و مسافر است . درخدمات چارتري مخصوصآ تور ها امكان جبران خسارت وجود ندارد و مطابق قانون با ايشان رفتار خواهد شد.