تماس با ایران رسمی

كد پستي  محل فعاليت شركت: 1387915835

تلفن شركت پشتیبان :  (ده خط) 09123763755

باشگاه مشتریان: karafarini@yahoo.com--09123763755 تلفن پشتيباني : -09128903612 <واتساپ: 09123763755: 

پست الكترونيكي (karafarini@yahoo.com :(email

تلفن پشتيبان 24 ساعته: 09123763755

ايميل پشتیبانی : karafarini@yahoo.com

آدرس و محل پشتیبانی این وب سایت : تهران -بخش مركزي تهران- تهرانسر -بلوار لاله- بلوار تهرانسر -پلاك 177- ساختمان اداري آرين- طبقه اول - واحد 2