تورهای آویسا الهه باستان(Pattaya)

عنوان تور
مدت اقامت
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین
آژانس مجری
قیمت و مجری
تور پاتایا 28 بهمن، 1401
1401/11/28,جمعه
17:00
1401/12/08,دوشنبه
16:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
31,580,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور پاتایا 05 اسفند، 1401
1401/12/05,جمعه
17:00
1401/12/15,دوشنبه
16:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
33,740,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور پاتایا 05 اسفند، 1401
1401/12/05,جمعه
17:00
1401/12/15,دوشنبه
16:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
35,180,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور پاتایا 28 بهمن، 1401
1401/11/28,جمعه
17:00
1401/12/08,دوشنبه
16:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
40,580,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور پاتایا 05 اسفند، 1401
1401/12/05,جمعه
17:00
1401/12/15,دوشنبه
16:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
43,460,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور پاتایا 23 اسفند، 1401
1401/12/23,سه شنبه
21:45
1402/01/02,چهارشنبه
09:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
49,180,000 تومان  
( موجودی 9 تا )
تور پاتایا 25 اسفند، 1401
1401/12/25,پنجشنبه
21:45
1402/01/04,جمعه
09:45
اتاق دو تخته (هر نفر):
51,500,000 تومان  
( موجودی 9 تا )