تورهای سلام پرواز(Tbilisi)

عنوان تور
مدت اقامت
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین
آژانس مجری
قیمت و مجری
تور تفليس 15 اسفند، 1401
1401/12/15,دوشنبه
10:00
1401/12/18,پنجشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
6,260,000 تومان  
( موجودی 13 تا )
تور تفليس 01 اسفند، 1401
1401/12/01,دوشنبه
10:00
1401/12/04,پنجشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
6,420,000 تومان  
( موجودی 12 تا )
تور تفليس 08 اسفند، 1401
1401/12/08,دوشنبه
10:00
1401/12/11,پنجشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
7,140,000 تومان  
( موجودی 8 تا )
تور تفليس 08 اسفند، 1401
1401/12/08,دوشنبه
10:00
1401/12/11,پنجشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
7,550,000 تومان  
( موجودی 13 تا )
تور تفليس 15 اسفند، 1401
  • BB
  • 3شب
1401/12/15,دوشنبه
10:00
1401/12/18,پنجشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
8,740,000 تومان  
( موجودی 8 تا )
تور تفليس 01 اسفند، 1401
1401/12/01,دوشنبه
10:00
1401/12/04,پنجشنبه
13:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
9,870,000 تومان  
( موجودی 9 تا )